1
Ngày đặt phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
Số phòng
Người lớn
Trẻ em
   
1
   
1
1
1
1  
 
 
1
1
1  
 
 
1  
1  
1 HOTLINE: 0254.3859.921
Copyright © Hoa Phuong Do Hotel. Designed by TITC
Địa chỉ: 01 Thi Sách, Phường 8, TP. Vũng Tàu - Điện thoại: 0254.3859.921 - 3816021 - 3584.091 - 3584.093 - Fax: 0254.3818.096
Email: hoaphuongdohotel@gmail.com - Website: www.hoaphuongdohotel.com